Reparera persienner på egen hand

Reparation av en persienn med aluminiumlameller kan göras med några grundläggande verktyg och material. Här är en allmän guide om hur man reparerar en persienn med aluminiumlameller:

Material och verktyg:

     Ersättningslameller (om nödvändigt)

     Skruvmejsel

     Tång

     Sax

     Snöre och eventuellt stegband

     Monterings beslag,  klämmor eller kopplingar (för fastsättning, om det behövs)

     Ersättande låsmekanism och lutningsmekanism (om någon av dessa är trasig)


Steg:

     Ta ner från fönstret:

         Ta ner persiennen från fönstret. Om det är en större variant kanske du vill att någon hjälper dig.


     Inspektera skadan:

         Undersök produkten för att identifiera de specifika problemen. Är lamellerna böjda eller skadade? Är lutnings- eller uppdraggsmekanismen trasig? Är wiren eller snöret skadat?


     Byt ut skadade lameller:

         Om lamellerna är böjda eller skadade kan du byta ut enskilda lameller. Ta bort locken eller pluggarna i botten av persiennen sedan måste du dra upp uppdraggssnören för att frigöra den skadade lamellen. Skjut ut den skadade lamellen. Skjut in den nya lamellen och trä tillbaka linan på plats och sätt tillbaka bottenknapen som håller linan på plats i bottenlisten.


Byte av lutningsmekanism (vridxäxel)

         Om lutningsmekanismen är trasig kan du behöva byta ut den. Ta bort / förflytta mot ena sidan den vridaxel som sitter i mekanismens centrum. Byt ut mekanismen mot en ny. Skjut sedan in axeln på plats igen så att vrid-funktionen återställs.


     Återplacering av lameller:

         Se till att alla lameller sitter ordentligt i stegsträngarna. Om en lamell inte är korrekt placerad kan det påverka persiennens funktionalitet.


Byte av uppdragslinor:

         Om snören är skadade kan du behöva byta dessa. Ta bort den gamla linan och klipp av en ny till önskad längd. Trä den nya linan genom hålen i lamellerna nerifrån och upp hele vägen tills du passerat låsmekanismen överst och fäst dem sedan med bottnknape längst ned i bottenlisten.


     Installera om persiennen:

         När du har gjort de nödvändiga reparationerna, sätt tillbaka persiennen i ditt fönster. Se till att den fungerar smidigt och testa lutningsmekanismen samt uppdragsmekanismen för att säkerställa att den fungerar korrekt.


     Justera uppdragssnören:

         Om persiennen inte höjs eller sänks jämnt, justera längden på sladdarna på vardera sidan för att säkerställa att persiennen hänger jämnt.Båta snören måste sammanflätas med varandra så att sem blir lika långa.


Kom ihåg att de specifika stegen kan variera beroende på märket och designen på din persienn. Om du har tillverkarens instruktioner, se dem för vägledning. Om du inte är bekväm med reparationen, överväg att rådfråga en fackman eller kontakta tillverkaren för hjälp.