Beräkning av åtgång för linbyte på en persienn

För att mäta längden på persiennsnöre som behövs för att byta samtliga snören på en aluminiumpersienn, kan du följa dessa steg:

(Eller använd vårt beräkningstabell online )


1. **Mät persiennens bredd:** Börja med att mäta bredden på persiennen. Detta är viktigt eftersom snörets längd delvis beror på hur bred persiennen är.


2. **Mät persiennens höjd:** Mät höjden på persiennen från topp till botten. Detta är den vertikala sträckan som snöret behöver täcka.


3. **Beräkna snörets längd för upphängning:** För att byta snörena som håller upp persiennen, multiplicera persiennens höjd med 2 (för att täcka både upp- och nergående sträcka) och lägg sedan till extra längd för handtaget som man drar i för att höja och sänka persiennen. Ett vanligt tillägg är ungefär 1 till 1,5 meter, beroende på personliga preferenser.


4. **Beräkna snörets längd för vridmekanismen:** Om din persienn också har ett snöre för att vrida lamellerna, behöver du mäta sträckan från persiennens topp till den punkt där snöret är mest lättåtkomligt, oftast runt samma längd som snöret för upphängning. Lägg till denna mätning till din totala längd.


5. **Ta hänsyn till snörens genomgång genom lamellerna:** Om persiennsnöret går genom varje lamell, behöver du räkna med detta i din längdberäkning. Ett sätt att uppskatta detta är att multiplicera höjden på persiennen med antalet lameller och sedan lägga till detta till din totala längd. Det ger extra snöre för den horisontella sträckan genom varje lamell.


6. **Säkerhetsmarginal:** Det är alltid bra att lägga till en extra säkerhetsmarginal på din totala längd för att täcka eventuella mätfel eller justeringar. En bra tumregel är att lägga till 10-20% extra längd på det totala måttet.


7. **Summera allt:** Addera alla dina beräkningar för att få den totala längden på persiennsnöre som behövs.


Till exempel, om du har en persienn som är 1,5 meter bred och 2 meter hög, och du vill byta både upphängnings- och vridsnören, kan en uppskattad beräkning se ut så här:


- Upphängningssnöre: \(2 \, \text{m} \times 2\) (för upp och ner) + 1,5 m (extra för handtag) = 5,5 m

- Vridsnöre: Samma som upphängningssnöret, beroende på placering = 5,5 m

- Totalt utan extra för genomgång genom lamellerna och säkerhetsmarginal = 11 m

- Med säkerhetsmarginal och extra för lameller, anta att det läggs till cirka 20% mer = \(11 \, \text{m} \times 1,2\) = 13,2 m


Kom ihåg att detta är en förenklad beräkning och faktisk längd kan variera beroende på persiennens konstruktion och hur snören är installerade. Det är alltid bäst att konsultera tillverkarens anvisningar eller en expert om du är osäker.