Korrekt manövrering av persienner

För att bibehålla lång livslängd är det mycket viktigt att du använder rätt teknik vid manövrering av dina persienner.

Här kommer instruktion för persienn med inbyggd låsmekanism:

För att dra upp din persienn:

1./ Håll snöret i 30 graders vinkel  i riktning mot persienn-mitten.

2./Dra upp persiennen med jämn rörelse (med båda händer om den är hög) och tills den nått sin översta position..

3./ För handen  till läge 30 grader åt motsatt håll samtidigt som snöret skall vara spänt hela tiden.

4./ När du släpper snöret så skall mekanismen låsa persienner i uppdraget läge.

Viktigt! Se till att ALDRIG hissa upp eller ner din persienn medan linan pekar rakt ner, då detta sliter på både linor som själva mekanismen

OM persiennen är uppdraget..och du vill sänka den nedåt gör som följer:

1./Ta tag i snören och för dessa åt sidan:  30 grader mot persienn-mitten

2./Spänn snöret tills du hör ett "klickljud " från låsmekanismen

3./ Släpp ner persiennen . Set till att du hela tiden håller snöret 30 grader mot mitten medan du sänker.