Stegsnören D25 för 25 mm TRÄ och BAMBU persienner

Dessa stegsnören är lämpliga för träpersienner och bambupersienner med lamellbredd 25-27 mm

Stegavstånd 21,5 mm Bredd: 30 mm