Vridstänger för persienner

Vridstång och wire för olika typer av persienner till exempel mellanglas i metall eller för frihängande i pelxi plast material

Mellanglas typ: O  VIT  BRUN

Mellanglas typ: N  VIT  BRUN

Frihängande 

Träpersienner