ALU Persienner

Persienner som inte fungerar korrekt kan i många fall repareras genom  utbute av diverse element .Nya linor är enkla att byta ut. Stegband kan  också ersättas med nya även om det tar lite tid. Det finns olika typer  av persienner med olika lamellbredd.

Välj den variant som motsvarar din persienntyp.

Aluminiumpersienner 16 mm

Aluminiumpersienner 25 mm mellanglas

Aluminiumpersienner 25 mm frihängande

Aluminiumpersienner 25 mm med PC-ögla

Aluminiumpersienner 35 mm

Aluminiumpersienner 50 mm Basic

Aluminiumpersienner 50 mm Retro-Classic

Ombyggnadds-satser