Somfy io Variation A/M fjärrkontroll

Dessa fjärrkontroller med beteckning A/M möjligör bland annat  avstängning av automatik, tex. en markis (kallas även för  Soliris-fjärrkontroll)