Träpersienner - reservdelar för reparationer

Visst kan du laga och reparera dina träpersienner med hjälp av våra rerservdelar :-)

I vår butik hittar du det mesta som kan behövas för att renivera ich förlänga livslängden på dina persienner med trälameller.

Saknar du någon produkt ? Mejla ditt önskemål till: [email protected]

Träpersienner som inte fungerar korrekt kan i många fall repareras genom utbyte av diverse element .Nya linor är relativt enkla att byta ut och speciellt om man gör detta innan samtliga linor hunnit gå av helt. Stegband  och stegsnören kan också ersättas med nya även om detta tar lite mer tid.

Det finns olika  typer av persienner med olika lamellbredd.

Välj nedan den variant som motsvarar din persienntyp.

25 mm träpersienner V-13

50 mm träpersienner BASIC

50 mm träpersienner Retro-Classic