Träpersienner - reservdelar för reparationer

Träpersienner som inte fungerar korrekt kan i många fall repareras genom   utbute av diverse element .Nya linor är enkla att byta ut. Stegband  kan  också ersättas med nya även om det tar lite tid. Det finns olika  typer  av persienner med olika lamellbredd.

Välj den variant som motsvarar din persienntyp.

25 mm träpersienner V-13

50 mm träpersienner BASIC

50 mm träpersienner Retro-Classic