Lamellgardiner

Lamellgardiner kan ibland behöva utbyte av detaljer som blivit  smutsiga eller gått sönder. Välj vilken lamellbredd som gäller för din  gardin variant.

Lamellgardiner 127 mm          Lamellgardiner 89 mm