Vridstänger till mellanglaspersienner

Vi saluför två typer av vridstänger.

G = gamla modellen  och N = Nya modellen

se bild nedan för att se skillnaden mellan dessa varianter.

Nämnas bör att det går bra att koppla ihop den gamla och nya modellen med varandra  och det funkar utan problem.