25 mm Textilstegband W-serie D50T-T25

Dessa stegband använder man i första hand för träperisenner med 50 mm lameller men kan även användas för övriga persienntyper med 50 mm lameller.

stegband bredd = 54 mm / stegavstånd = 42 mm


Alla stegband säljes i sammanhängande längd på det antal meter du beställer